It seams that you haven't connected with your Twitter account

ספיישל רזרב 2014

58% קברנה סוביניון

20% קברנה פרנק

12% פטיט סירה

10% מרלו

 גליל

 26 חודשים

Body 0

Acid 0

Tannin 0

Oak 0

SPECIAL RESERVE 1848 מופק מבחירת חלקות כרם מצטיינות המניבות את הפרי האיכותי ביותר שעומד לרשות היקב. היינות המרכיבים את הבלנד התבגרו 12 חודשים בנפרד לפני שאוחדו לבלנד הסופי שהתבגר 14 חודשים נוספים.

סה"כ היין התבגר 26 חודשים בחביות עץ אלון צרפתיות קטנות.

ענבים המפיקים יין זה נבצרו בבציר לילי. הענבים
הועברו מיד לריסוק עדין ותסיסה בטמפרטורה
מבוקרת. בסיום התהליך, הועברו זני הענבים
השונים ליישון בנפרד בחביות עץ אלון צרפתי
לתקופה של 12 חודשים. לאחר תקופה זו כל
החביות נטעמו ומתוכן נבחרו החביות הטובות
ביותר אשר אוחדו לבלנד המבוקש. הבלנד שנוצר
הוחזר ליישון נוסף של 14 חודשים. ההתבגרות
הארוכה בחביות העץ וההתבגרות בבקבוק, תרמו
להתפתחות ולמורכבות היין.